Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2012

Η εικών του πιστεύοντος εις Χριστόν
Πόσον ωραία η εικών του πιστού! Πόσον θαυμάσια η χάρις αυτής!Το κάλλος αυτής θέλγει, το δε  ύφος αυτής εκφράζει την προς το Θεόν πεποίθησιν του πιστού. Η γαλήνη η επί της μορφής εκκεχυμένη εκφράζει την της ψυχής ειρήνην, η δε ηρεμία αυτής την της καρδίας αταραξίαν. Η επί του προσώπου του πιστού κεχαραγμένη αγαθότης μαρτυρεί την αταραξίαν την συνειδήσεως αυτού.
Ο πιστός αληθώς εικονίζεται ως μακάριος άνθρωπος. Ο Θεός μυστικώς ελάλησεν εν την καρδία αυτού.  Η θεία φωνή επλήρωσε την καρδίαν αυτού, θεία δε ευφροσύνη κατεπλημμύρισεν αυτήν. Η καρδία αυτού διαθερμαίνεται εκ την αγάπης του Θεού, το δε πνεύμα αυτού σπεύδει να αναχθή προς τον θεόν.
Ο πιστός διασπάσας τα δεσμά του εγωισμού τα περισφίγγοντα εν σμικρώ κύκλω την αγάπην αυτού, διατρέχει την γην άπασαν προς πάντα τα σημεία του ορίζοντος αυτής και σπεύδει πανταχού, όπου καλεί αυτόν η αγάπη του πλησίον.
Τα ρήματα του Θεού ώσπερ μέλι γλυκύ εν τω στόματι αυτού. Εν αυτοίς μελετά ημέρας και νυκτός. Η καρδία αυτού εστί καιομένη εκ της αγάπης του Θεού. Σπεύδει προς αυτόν και επιζητεί αυτόν εν τη μελέτη των δημιουργημάτων αυτού.
Έργον αυτού αδιάλειπτον η κατά το δυνατόν τελείωσις αυτού, και πόθος διακαής η προς τον Θεόν ομοίωσις αυτού. Η αγάπη και η λατρεία του Θείου πληρούσι την επιποθούσαν του Κύριον τετρωμένην καρδίαν αυτού, ο δε ύμνος και η δοξολογία, η ευχαριστία  και η αίνεσις απαύστως θερμά τω Θεώ  αναπέμπονται εκ του στόματος αυτόυ.
 Ο βίος αυτού εστί ποιήσις, η δε ζωή αυτού αρμονία.
Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει και η δικαιοσύνη αυτού μένει  εις τον αιώνα. Η καρδία αυτού ετοίμη  ελπίζειν  επί  Κύριον, η δε ψυχή αυτού παρεσκευασμένη εμφανίσθηναι ενώπιον του Πλαστού αυτής. Πλήρης ελπίδος και θάρρους αναφωνεί μετά του Ψαλμωδού.<< Κύριος εμοί και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσει μοι άνθρωπος>>! (Ψαλμ.ριζ' [117] 6).


ΠΗΓΗ: (ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ,
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, ΑΘΗΝΑΙ 1986, ΣΕΛ 110-113) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου