Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΟΥ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΜΗ ΑΝΤΑΝΕΛΗΣ ΑΠ'ΕΜΟΥ
Πνεύμα Πανάγιον, συ που διαμοιράζεις εις τους ανθρώπους τα χαρίσματα και τας δωρεάς του Θεού, δίδε και εις ημάς ότι η αγαθότης σου κρίνει χρήσιμον και ωφέλιμον. Καθάρισε τας ψυχάς μας από την αμαρτίαν και κάμε μας άξιον κατοικητήριόν σου. Οδήγει πάντοτε τον νούν μας εις την αλήθειαν και φύλαττέ μας από την πλάνην και το ψεύδος. Χάριζέ μας την παρηγορίαν εις τας θλίψεις, την υπομονήν εις τας ασθένειας, την βοήθειαν εις τους πειρασμούς. Ποτέ μη μας αφίνης αβοήθητους.Και όταν φύγωμεν από τον κόσμον αυτόν παράλαβέ μας εις την ουράνιόν σου βασιλείαν δια να αναπέμπωμεν εκεί εις σε και εις τον άναρχον Πατέρα και εις τον Κύριον Ιησούν ,αιώνιον  και ατελεύτητον  την ευχαριστίαν  και την δοξολογίαν. Αμήν

ΠΗΓΗ: (Ψαλμός ν'13)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου