Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020

Χριστούγεννα σημαίνει...

 
..Χριστούγεννα! Εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα τοῦ Θείου Βρέφους τῆς Βηθλεέμ... Χρι­στούγεννα σημαίνει: Ὁ Θεός στήν γῆ, ὁ ἄνθρωπος στόν οὐρανό. Χριστού­γεν­να σημαίνει: ὁ Χριστός Λυτρωτής, ὁ ἄνθρωπος λυτρωμένος. Χριστούγεννα σημαίνει: ὁ Χριστός Εἰρηνοποιός. Κανένας ἄνθρωπος ταραγμένος. Χριστού­γεν­­να σημαίνει: ὁ Χριστός συμφιλιωτής τῶν ἀνθρώπων... Χριστούγεννα σημαί­νει: καθάρια ζωή, φωτισμένη ἀπό τό ἀστέρι τῆς Βηθλεέμ.

Ἀρχιμ. π. Θεόφιλος Ζησόπουλος

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου