Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ''ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ''ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΘΟΥΣ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ


Ένα νέο βιβλίο του Ιερέα π. Αδαμάντιου Αυγουστίδη , παρουσιάζουν οι εκδόσεις της Μητροπόλεως Αργολίδος , Επιστροφή . Πρόκειται για το τελευταίο πόνημα του Ιερέα π. Αδαμάντιου με τίτλο ''Ανθρώπου Απαξίωση'' Σχόλιο στην ποιμαντική του ήθους. Όσο οι ψευδο-προοδευτικές απόπειρες αποχριστιανισμού του κοινωνικού βίου θα επιχειρούν συντονισμένα ή ασυντόνιστα να απογυμνώνουν τη ζωή των ανθρώπων από την ανθρωπιά και τη φιλοκαλία, από το υπαρξιακό της νόημα και την προοπτική της αιωνιότητας, η Εκκλησία καλείται να σταθεί μετά λόγου γνώσεως απέναντι σε ό,τι προσπαθεί να απορφανίσει τη ζωή των ανθρώπων από τα υπαρξιακά της ερείσματα. Να προστατεύσει τον άνθρωπο από την παρωχημένη αρνησιθεϊα που λησμονά ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Να διατρανώσει έργω και λόγω ότι αυτό μας καθιστά όντως ανθρώπους και όχι η υποβάθμισή μας σε αναλώσιμες απρόσωπες παραγωγικές μονάδες.ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Π. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ


Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του
Ε.Κ.Π.Α. με γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία»
Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς
Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ψυχίατρος
Διδακτορικό Δίπλωμα, Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. («άριστα»).
Πτυχίο Θεολογίας, Ε.Κ.Π.Α., («Λίαν καλώς»).
Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. («Λίαν καλώς»). [προπτυχιακή εκπαίδευση στην Αγγλία με υποτροφία -Δίπλωμα εξαιρέτου επιδόσεως, Α΄ Χειρουργική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.].
Μεταπτυχιακού επιπέδου σεμινάρια και Μετεκπαιδεύσεις: Α. στην Αμερική (Harvard University: Ιατρική Βιοηθική, Boston University: Έρευνα της Ψυχολογίας της Οικογένειας), στο Βέλγιο (Cours Intensif Erasmus d᾿
anthropologie clinique), και στη Γερμανία. Β. Στο Ε.Κ.Π.Α. (Ψυχαναλυτικά, Ψυχοθεραπευτικά, Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας, Γνωσιακής Ψυχοθεραπείας, Βιολογίας της συμπεριφοράς κ.α.)
3. Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά
4. Συγγραφικό-ερευνητικό έργο –δημοσιεύσεις:
Α. Βιβλία – Μονογραφίες : 7 (6 Μονογραφίες, 1 ανθολόγιο)
Β. Επιμέλεια εκδόσεων – μεταφράσεις: 8 (5 εγχειρίδια, 1 μετάφραση, 1 συλλογικό έργο, περιοδικές εκδόσεις)
Γ. Κεφάλαια ή άρθρα σε εκπαιδευτικά συγγράμματα ή συλλογικούς τόμους: 27
(20 ελληνικές, 7 ξενόγλωσσες)
Δ. Δημοσιεύσεις: 32 (29 ελληνικές, 9 ξενόγλωσσες)
Ε. Επιστημονικός Σύμβουλος - Κριτής επιστημονικών εργασιών προς δημοσίευση.
Διατμηματικό Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (2003-2007). Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου – Τμήμα Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α./ Γνωστικό αντικείμενο : «Φύλο και Θρησκεία».
Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Προληπτικής και Κοινωνικής Ιατρικής,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού
Προγράμματος σπουδών στην Κοινωνική Ψυχιατρική.
Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)/ «Faculteit Theologie en
Religiewetenschappen / Faculty of Theology and Religious Studies».
Προγράμματα «Δια Βίου Μάθησης»/Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως:
Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Ιατρών και άλλων επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Μ. Κυδωνίας και Αποκορώνου.
α) Υπεύθυνος σε Πανελλαδική Κλίμακα για τη «Μονάδα Αναδόχων Οικογενειών» του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (Κ.Ψ.Υ.), β) Μέλος της Ομάδας Εργασίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, γ) Διοικητικός και Επιστημονικός Υπεύθυνος της «Υπηρεσίας Ψυχιατρικής και Ποιμαντικής Μέριμνας» του Κ.Ψ.Υ., Επιστημονικός Υπεύθυνος της «Μονάδας Οικοτροφείου Λιβαδειάς» του Κ.Ψ.Υ.
α) Τακτικό Μέλος στην «Επιτροπή Ψυχικής Υγείας» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, β) Μέλος της Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με θέμα «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας», γ) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).
α) Πρώην Πρόεδρος και Μέλος του European Council for Pastoral Care and
Counseling (ECPCC), β) Ιδρυτικό Μέλος και μέλος του Δ.Σ. και Μέλος του κλάδου
«Προληπτικής Ψυχιατρικής», της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας γ) Ιδρυτικό Μέλος, Μέλος του Δ.Σ. και νυν Πρόεδρος του κλάδου «Ψυχιατρικής και Θρησκείας» της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, δ) Ιδρυτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Προληπτικής Ψυχιατρικής, ε) Μέλος στην Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρία (WPA, Word Psychiatric Association). - Consultant to the Board στον κλάδο Religion and Psychiatry, στ) Μέλος στην Association Ιnternationale d᾿ Έtudes Medico-Psychologiques et Religieuses, (A.I.E.M.P.R), ζ) Μέλος στην World Federation for Mental Health (W.F.M.H.), η) Μέλος του ΔΣ και τακτικό Μέλος του European Network for Health Care Chaplaincy, θ) Μέλος στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (Ε.Ψ.Ε).
10. Διαλέξεις, επιστημονικές ομιλίες, ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις: Σύνολο 141
11. Οργανωτική–επιστημονική ευθύνη: 34 Συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
12. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλες Επιστημονικές
Εκδηλώσεις ως Εκκλησιαστικός ή Εθνικός Εκπρόσωπος: Σύνολο 20
13. Παρακολούθηση Συνεδρίων και άλλων Επιστημονικών διοργανώσεων: Σύνολο 185
14. Συνοδικές και άλλες Ελληνικές και Διεθνείς Επιτροπές: α) Συνοδική Επιτροπή
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εφημεριακού Κλήρου, β) Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), γ) Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου, δ) Αναπληρωματικό Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε) Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στ) Ειδική Συνοδική Επιτροπή Ειδικών Ποιμαντικών Υποθέσεων και Καταστάσεων, κ.ά.
15. Ευρύτερο Ποιμαντικό και Κοινωνικό έργο, όπως: Ομιλίες σε Ιερατικά σεμινάρια, ποιμαντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ευρύτερη ποιμαντική διακονία, συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό σχολών γονέων κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου